طرح های زیبا از سفره شب یلدا


طرح های زیبا از سفره شب یلدا
در این مقاله سعی داریم تعدادی نمونه از سفره های شب یلدا برای علاقه مندان این شب نمایش دهیم
Date:1398/9/24

سفره شب یلدا چه چیزهایی دارد:
در سفره های شب یلدا مهمترین جزء میوه هستش میوه هایی مثل انار هندوانه پرتقال خرمالو کیوی و موز می باشد و آجیل که معمولا تزیین شده و زیبا می گذارند و شکلات و پفیلا و پشمک تزیین شده و زیبا و ژله های رنگی و زیبا و شمع و کتاب فال حافظ و باسلوق و دسر هایی به شکل هندوانه یا انار از کیک به شکل هندوانه و انار هم استفاده می شود

طراحی زیبای سفره یلدا اول

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا دوم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا سوم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا چهارم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا پنجم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا ششم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا هفتم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا هشتم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا نهم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا دهم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا یازدهم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا دوازدهم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا سیزدهم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا چهاردهم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا پانزدهم

طراحی سفره شب یلدا

طراحی زیبای سفره یلدا شانزدهم

طراحی سفره شب یلدا

تگ ها: طراحي - زيبا

Rss Services Print  -(5 Body)  Visitor Count: 710
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image